2020/2021. I félév Rendszeres Szocális Ösztöndíj Pályázati Adatlap Első Éves Hallgatóknak
FIGYELEM! A járványhelyzetre való tekintettel a kért 3 hónap jövedelemigazolásához munkaviszony megszűnés esetén csatolni kell a MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSÉRŐL SZÓLÓ DOKUMENTUMOT és egy NYILATKOZATOT, amelyben megjelöli a hónapokat, amelyben nem volt munkaviszonya/nem kapott jövedelmet. Amennyiben csak 1 vagy 2 hónapról tud jövedelemigazolást benyújtani, úgy a fennmaradó hónapok jövedelme 0 forinttal lesz számolva.
A dokumentumok feltöltésénél kérjük fokozottan figyeljen rá, hogy a dátumok minden esetben látszódjanak!(Ha az adott dokumentumnál csak a dátum szerepel új oldalon, kérjük ezt az oldalt is bescannelni!)
A jövedelemigazolás
ÁPRILIS, MÁJUS, JÚNIUS hónapokról szóljon!


Kitöltési útmutató és a csatolandó dokumentumok listája a 2020/21. I. féléves szociális alapú kérelmek elbírálásához
 
Az a hallgató nyújthat be érvényes pályázatot, aki a pályázati felhívásban, a jogszabályokban és egyetemi szabályzatokban előírt feltételeknek megfelel és a pályázatát e követelmények és jelen útmutató szerint nyújtotta be.
 
A pályázatot az előírt határidőben, a kitöltött és aláírt pályázati adatlappal és dokumentumokkal, igazolásokkal együtt be kell nyújtania a hallgatónak az igényléshez.
 
Érvényes a pályázat:
 
  • ha a hallgató az előírt határidőben és helyen (UNIPOLL és Neptun) benyújtotta a pályázatot és a csatolandó dokumentumokat is, és
  • ha a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és aláírta (Neptun kód és dátum), és
  • ha csatolta a pályázati útmutatóban és a felhívásban előírt dokumentumokat, igazolásokat a pályázathoz, és
  • ha a hallgató megélhetése egyértelmű, illetve ezt igazolni képes úgy, hogy a pályázatában leadott dokumentumokban nincs ellentmondás, valamint
  • ha a hallgató és a pályázata megfelel a jogszabályokban és az egyetem szabályzataiban előírt követelményeknek.
 
FIGYELEM! A Szociális és Esélyegyenlőségi bizottság azt a döntést hozta, hogy a TJSZ-ben szereplő egy főre eső jövedelem határ a mindenkori nettó minimálbér 100%-a. Tehát, az a hallgató, akinek egy főre eső nettó jövedelme magasabb, mint a határ, abban az esetben sem részesül ösztöndíjban, ha a pályázatot hiánytalanul leadata!
 
 
Ha a fentiek közül valamelyik feltétel hiányzik, a pályázat elutasításra kerül!
 
 
A dokumentumokat a Hallgató az Unipoll rendszeren keresztül a megfelelő helyre köteles feltölteni! Amennyiben nem a megfelelő dokumentum, valamint üres dokumentum kerül feltöltésre, a pályázat elutasításra kerül. Így kérjük, fokozottan ellenőrizzék a dokumentumokat, amelyeket feltöltenek!

Amennyiben a kitöltés során kérdése van, keressen minket e-mailen, szükség esetén pedig akár telefonon is:
E-mail:
tfhok.osztondij@gmail.com
Telefon:
Ruzsits Patrik: 06302331820
Szekeres Lilla: 06306650310
Oravecz Anna: 06317843380

 

Adja meg nevét *
Adja meg születési nevét *
Első éves hallgató? *
Alaptámogatást igényel? *
Adja meg Neptun-kódját: *
Adja meg születési idejét: *
Válasz
Adja meg születési helyét! *
Adja meg állampolgárságát! *
Adja meg anyja nevét! *
Adja meg állandó lakcímét! *
Adja meg a tanulmányainak kezdetét! (évszám) *
Adja meg évfolyamát! *
Adja meg állandó lakhelyének címét! (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) *
Adja meg értesítési (levelezési) címét! (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó) *
Adja meg telefonszámát! *
Adja meg e-mail címét! *
Adja meg finanszírozási formáját! *
Adja meg képzési szintjét! *
Adja meg képzésének munkarendjét! *
Adja meg szakirányát! *
Rendelkezik-e más felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal? *
Ha igen, nevezze meg az egyetemet/főiskolát, kart, szakirányt, a hallgatói jogviszony keltezésének dátumát, a finanszírozási formát, a képzés munkarendjét(nappali/levelező), és évfolyamát!


Kitöltés állapota: 0%
 
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni További információ ELFOGADÁS